Phòng hỗ trợ & Tư vấn dự án chủ đầu tư

Địa chỉ: Ban Quản lý dự án thôn Thanh Lanh, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hotine: 0886.82.33.55

Email: Serenavalleythanhlanh@gmail.com

Đăng ký tham quan dự án